To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off through cookies. Learn more, including about available controls: Cokies Policy.

Uudised

“Väga asjatundlik ning paindlik meeskond.” (IFLR1000, 2016)

20.04.2017

Chambers Europe 2017 reastas Primuse Baltimaade juhtivate advokaadibüroode hulka

Rahvusvaheline juriidiline väljaanne Chambers and Partners on avaldanud oma kõige värskema laiaulatusliku õigusteatmiku Chambers Europe 2017. See hõlmab 53 jurisdiktsiooni üle kogu Euroopa, sealhulgas Kesk- ja Ida-Euroopa riigid.

Chambers’i õigusteatmikud on kulminatsiooniks tuhandetele suurima omataolise uurimisrühma poolt läbi viidud intervjuudele ja mida usaldatakse üle kogu maailma reastamaks objektiivselt maailma parimad advokaadid ja advokaadibürood.

Chambers Europe tunnustab Primust kui juhtivaid büroosid Balti õigusturul, reastades Primuse Baltimaade TOP 3 advokaadibüroode hulka. Samuti tunnustatakse kõrgelt Primuse advokaate erinevates valdkondades.

Pangandus- ja finantsõigus

Vastavalt Chambers Europe’le, kirjeldatakse pangandus- ja finantsvaldkonda Primuse Eesti büroos kui „hinnatud valdkonda“, mis tõuseb pingereas järgnedes püsivale positiivsele tagasisidele. Nad nõustavad erinevaid finantseerimistehinguid ning neil on laialdane kogemus sellistes valdkondades nagu omandamine, projektide ja kinnisvara finantseerimine. Neid tuuakse esile seoses esmaste avalike pakkumistega tehtud tööde eest. Nad nõustavad nii laenuandjaid kui ka laenuvõtjaid ning nad on eriti tunnustatud Skandinaavia kui ka Baltimaade pankade seas.“

Allikad märgivad tehingute meeskonna kohta: “väga tugevad erinevates tehingutes.”

Partner Ermo Kosk on tuntud oma “pragmaatilise lähenemise” poolest ja teda kirjeldatakse “kui isikut, kellega on lihtne koos töötada”. Ta tegeleb finantseerimisega seotud tehingute ja võlgade restruktureerimise küsimustega.

Partnerit Gerli Kilusk kirjeldatakse kui “väga töökat praktikut”.

Vastavalt Chambers’ile, on Primuse Läti bürool „Laialdane kogemus ja hea maine finantsalases ümberstruktureerimises ja maksejõuetuses, hõlmates võlgadega seotud küsimused. Neil on tugev oskusteave ja nad sageli nõustavad keerukaid finantseerimise tehinguid. Klientideks on suurimad pangad ja erinevates valdkondades tegutsevad äriühingud, eelkõige energeetika valdkonnas. Samuti tegelevad nad finantsasutuste turule sisenemise seotud küsimustega.“

Allikad kiidavad klienditeenindust, sõnades: „Advokaadid on täpsed ja võimekad ning me oleme väga rahul.“

Teine klient ütleb: “Meeskonnal on hea kogemus vajaminevates valdkondades ja kõike tehakse õigesti ja õigeaegselt.”

Partnerit Sintija Radionova tunnustatakse tema töö eest „restruktureerimistel ja maksejõuetusmenetlustes ning ta nõustab kliente ka erinevates pangandus- ja finantsõigusega seotud tehingulistes ja regulatiivsetes küsimustes. Teda tuuakse esile tema põhjaliku lähenemise poolest: „Ta alati püüab jõuda asja olemuseni.“

Äri- ja ühinguõigus

Primuse Eesti äriõiguse meeskonda iseloomustatakse kui “hinnatud meeskond, kes nõustab kliente M&A tehingutes ja restruktureerimistes, sealhulgas piiriülestes küsimustes. Nad nõustavad nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi kliente üldistes äriküsimustes.”

Üks klient märgib: „Meil on neist hea arvamus. Me teame, mida neilt oodata ja nad peavad sellest alati kinni.“

Teised allikad tunnustavad Primust kui „väga head äri- ja ühinguõiguse meeskonda.“

Partnerit Ermo Kosk’e iseloomustatakse kui advokaati, kellel on „kogemus klientide nõustamisel erinevates äri- ja ühinguõiguse küsimustes.“

Partnerit Gerli Kiluskis iseloomustatakse kui advokaati, kes „suudab käsitleda laia hulka keerukaid ning igapäevaseid äri- ja ühinguõiguse küsimusi.”

Primuse Läti äriõiguse meeskonda iseloomustatakse kui „hinnatud meeskond, keda tunnustatakse üha enam kogemustes poolest suurte M&A tehingutega. Samuti nõustavad nad üldistes äri- ja maksuõiguse küsimustes, sealhulgas turule sisenemise ning ettevõtte juhtimise osas ning neil on kogemusi piiriülestes küsimustes. Kliendibaasi moodustavad nii riiklikud äriühingud kui ka välisriigi kliendid. Leedu büroo loomine suurendab büroo võimalusi Balti riikides.“

Kliendid ütlevad: „Nad pakuvad väga hea kvaliteediga teenust – mulle meeldis lepingute koostamise ja probleemide lahendamise kiirus.“

Üks rahvusvaheline klient väärtustab nende suhtlemisoskust, selgitades: „Suhtlus nendega oli väga sõbralik, samal ajal jäid ametlikuks ja toetavaks. Juriidilised küsimused on meie jaoks suhteliselt uued, nad aitasid mul olukorda mõista ning olid väga kannatlikud mu küsimustele vastamisega.“

Partnerit Zane Eglīte-Fogele soovitatakse M&A tehinguteks ning üldiseks äriõiguslikuks nõustamiseks: „Ta on üks parimaid advokaate keerulistes läbirääkimistes: ta on võrdlemisi diplomaatiline ning väga hea deal breaker’ite selgitamisel.“

Partnerit Sintija Radionova tuuakse ühe tema kliendi poolt esile: „Ta alati püüab jõuda asja olemuseni.“

Leedu Primuse advokaadid „nõustavad kliente äriõiguse, M&A tehingute, kinnisvara, ühinguõiguse ning restruktureerimisega seotud küsimustes. Hiljuti on lisandunud ka bioteaduse, finantsteenuste ja infotehnoloogia valdkonnad. Nad nõustavad Eesti kliente seoses äritegevusega Leedus.“

Üks klient leiab, et Primuse tugevused on „kättesaadavus, laialdane kogemus ja kõrge kvaliteet.“

Juhtivpartner Robert Juodka on tuntud „ oma piiriülese töö eest seoses Eestiga.” Ta räägib ka eesti keelt ning ta on Leedus asuva Eesti Kaubanduskoja esimees. Kliendid kiidavad tema juhtimis- ning orginasatoorseid oskuseid.

Vaidluste lahendamine

Vastavalt Chambers’ile, Primuse Eesti büroo „mainekas meeskond tõuseb pingereas järgnedes suurele hulgale vaidluste lahendamistele aastate jooksul. Nad on saanud tuntuks oma kogemuse poolest rahvusvahelises vahekohtus. Nad tegelevad nii tsiviil- ja haldusmenetluse asjadega, sealhulgas konkurentsi ja maksejõuetust puudutavate küsimustega. Tihti kaasatakse nad ehitus-, energeetika-, pangandus- ning finantsalastesse vaidlustesse. Nad on esindanud suurel hulgal ametiasutusi ning äriühinguid.“

Klientidele on avaldanud muljet nende ettevalmistus, öeldes: „Neil on väga hea ülevaade asja olemusest, seega tegid nad kohe alguses väga head tööd, mis oli väga erakordne. Hea on näha advokaate, kes teevad lisapingutusi, et mõista majanduslikku konteksti ja väga keerulise juhtumi üksikasju.“

Meeskonda tunnustatakse „muljetavaldava meeskonnana, kes on väga kiire, täpne ja väga usaldusväärne ning kellel on laialdased kogemused. Koostöö sujus väga hästi. Nad olid täpsed ja asusid kohe asja juurde – nad said kiiresti asjast ülevaate ning andsid meile selgeid nõuandeid, mis oli meie arvates väga hea.”

Partnerit Anton Sigal’i iseloomustab klientide positiivne tagasiside, kes hindavad tema suhtlemisoskust ning “lahenduse leidmisele orienteeritud ning otse asja juurde“ lähenemist. Ta tegeleb ühe suurima rahvusvahelise vahekohtu juhtumiga Eesti turul ning erinevate finants- ning riigihankevaidlustega.

Vastavalt Chambers Europe’ile, iseloomustatakse Primuse Läti büroo vaidluste lahendamise meeskonda kui „auväärset meeskonda, kes tegeleb suuremahuliste võlgade sissenõudmisega ning maksejõuetusega seotud asjadega. Samuti nõustavad kliente maksualastes, lepingutega ning äriõigusega seotud vaidlustes. Viimasel ajal on keskendutud ka küsimustele, mis on seotud au ja väärikuse küsimustega ning ametialaste kuritegudega. Nõustatakse nii kohalikke kui ka välisriigi kliente ning neil on märkimisväärne kogemus logistika ja transpordi valdkonnas.“

Primuse klienditeenindust iseloomustatakse järgnevalt: „Nad on väga abivalmid ning teenuseid osutatakse vastavalt kokkulepitud tingimustele, isegi kiiremini ja vajaliku hoolsusega. Samuti reageerivad nad väga kiiresti.“

Teine klient tõstab esile Primuse asjatundlikkuse ja lähenemise: „Nad on võimelised katma peaaegu kõik õigusvaldkonnad. Nad lähevad küsimusega alati väga sügavuti ning neil on väga õige suhtumine.“

Partnerit Sintija Radionova tuuakse esile kui peamist klientide kontaktisikut.

Primuse Leedu büroo „tugevnes kui liitusid omavahel VARUL’i Leedu büroo ning Primuse Eesti ja Läti bürood 2016. aasta aprillis ning neil on märkimisväärne kogemus restruktureerimise ning maksejõuetuse küsimustes, samuti ka tööõiguse valdkonnas. Nad spetsialiseeruvad ka kohtu- ja vahekohtuvaidlustele spordiõiguse valdkonnas ning aktsionäride vahelistele vaidlustele.“

Primuse meeskond tekitab klientides usalduse: “Meekond jätab väga enesekindla mulje selles, mida nad teevad. See annab kindlustunde, et asja käsitletakse kliendi parimates huvides.“ Teine klient ütleb: „Tundsime nendepoolset kindlustunnet asja käsitlemisel. Ma uskusin, et me võidame ja me võitsimegi.“

Kliendid toovad esile ka büroo kvaliteedi ja strateegilise mõtlemise: „Vaidluste lahendamise meeskonnal on oma stiil ja lähenemine asjale, eristatud strateegilisest planeerimisest ning kvaliteedi täitmisest.“

Partnerit Marius Devyžis tuuakse esile kui advokaati, kes „tegeleb erinevate vaidluste lahendamistega seotud küsimustega ning tal on laialdane kogemus spordiõiguses. „Ma arvan, et ta on kohtus väga hea kõneleja,“ ütleb üks allikas. Teine lisab: „Ta näib olevat kolm sammu ees ning tal on kindel plaan.“

Tööõigus

Primuse Läti büroo tööõiguse meeskonda iseloomustatakse kui „märkimisväärset meeskonda tööõiguse valdkonnas, kes käsitleb laia hulka erinevaid vaidlusi kui ka annavad üldist nõu. Nad nõustavad rahvusvahelisi ettevõtteid nii turule sisenemisega kui ka väljumisega seotud erinevate tööõiguse aspektide osas, sealhulgas kollektiivsete koondamistega ja kollektiivtöölepingutega seotud küsimustes. Nad annavad üldist tööõiguslikku nõu, sealhulgas suhetes juhatuse liikmetega. Esindavad nii riigisiseseid kui ka välisriikide ettevõtteid.“

Kliendid kiidavad meeskonna kiirust ning kliendile suunatud lähenemist: „Kõik tehti õigesti ja õigeaegselt.“

Partner Sintija Radionova on eriti tuntud oma kogemuse poolest klientide esindamisel töövaidlustes, kuid ta nõustab oma kliente ka igapäevastes töölepinguid puudutavates ning äri ümberkorraldamise küsimustes.

Kinnisvara

Primuse Eesti büroo kinnisvara meeskonda iseloomustatakse kui „kogenud meeskonda kinnisvara ning ehitusõiguse valdkonnas, keda tunnustatakse tehingukulude käsitlemises. Nad nõustavad tihti Eesti kui ka välisriikide investoreid, fonde ning arendajaid erinevates küsimustes, sealhulgas keerulistes finantseerimise, planeerimise, liisimise, arendamise projektides ning ehitusõiguse küsimustes.“

Partnerit Ermo Kosk’e tunnustatakse kui kinnisvara meeskonna juhti, kes „tegeleb tihti kinnisvara tehingutega ning kellel on laialdane M&A kogemus. Teda hinnatakse väga turu asjatundjate poolt, kes iseloomustavad teda kui „isikut, kellega on hea koos tööd teda. Ta mõistab hästi turgu ning on läbirääkimistel väga konstruktiivne.“

Vastavalt Chambers Europe’le, on Primuse Läti büroo „populaarne valik siseriiklike klientide poolt, tegeledes mitmete kinnisvara ja ehitusõiguse küsimustega. Neil on laialdane kogemus ehitusõiguse ning arendamise projektides ning nad juhendavad kliente erinevates juriidilise analüüsi ning liisimisega seotud küsimustes. Nad nõustavad kliente kinnisvaraga seotud küsimustes, sealhulgas erinevates tehingutes ja maade omandamisel. Neil on ka märkimisväärne kogemus klientide nõustamisel energeetika ning lennundusõigusega seotud küsimustes.“

Kliendid kiidavad ettevõtlusele suunatud lähenemist, öeldes: „Büroo on tulemustele orienteeritud ning ettevõtlusele suunatud ning nad näevad tervikpilti.“ Samal ajal teine lisab: „Meeskond leiab igale probleemile lahenduse.“

Allikad toovad veel välja, et büroo on kliendile keskendunud ning nendega „on lihtne koos töötada.“

Partnereid Laura Zalāna ja Kristīne Gaigule-Šāvēja tuuakse esile kui peamisi klientide kontaktisikuid.

Maksuõigus

Primuse Läti büroo maksuõiguse meeskonda iseloomustatakse kui „aktiivset meeskonda maksuõiguse valdkonnas, kes esindab nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid, samuti üksikisikuid. Neil on laialdane kogemus klientide nõustamisel üldistes ning regulatiivsetes küsimustes, sealhulgas maksude struktureerimisel, maksualases analüüsis ning optsiooni maksuaspektides. Samuti esindavad nad kliente erinevates maksuvaidlustes.“

Allikad toovad esile büroo reageerimisvõimelisuse ning detailidele tähelepanu pööramise.

Partnerit Ingūna Ābele tuuakse esile kui peamist klientide kontaktisikut.

Kontaktid

Eesti

Kai 1, 10111, Tallinn

Läti

Kr.Valdemara Str. 21, LV-1010, Riia
 

Leedu

Konstitucijos av. 7, LT-09308, Vilnius

Liitu uudiskirjaga